Järva Liikumispuuetega Inimeste Selts

Selts on moodustatud 20. juunil 1990
Seltsi juhatuse esimees Siina Trutin,
telefon 385 2553, 5331 6949
e-mail siinat57(at)gmail(dot)com
 
arvelduskonto SEB Pangas 10702000701008
 
 
Järva Liikumispuuetega Inimeste Seltsi
juhatuse esimehe vastuvõtuajad on
 
        T, K, N  kell 10.00 - 14.00