Järvamaa Pimedate Ühing

Ühing on moodustatud 28.oktoobril 2004
Ühingu juhatuse esimees Helgi Mõttus
telefon  5341 0184

 

***
Kui teil on nägemispuudega sugulasi, sõpru või tuttavaid, võiksite neilt küsida, kas nad on teadlikud Eesti Pimedate Raamatukoguteeninduse võimalustest? Tellida saab heliajalehti ja –ajakirju. Samuti raamatukogus olevaid helikirjas ja punktkirjas olevaid raamatuid.
Raamatukogu saadab nägemispuudega arvutikasutajatele Postimehe, Eesti Päevalehe ja SL Õhtulehe elektroonilisi tekstiversioone. Neid kõnesüntesaatori või suurendustarkvaraga arvutil kasutajate arv suureneb pidevalt. Äsja nägemise kaotanuile on raamatukogu sageli esimene koht, kus nad muutunud olukorras praktilist abi saavad. Raamatukogus tehtavat on tutvustatud ajakirjanduses, raadios ja televisioonis. Nüüd on Järvamaa nägemise kaotanuil või vaegnägijail võimalus kohtuda Eesti Pimedate Raamatukogu direktori Priit Kasepaluga.
Silmalaegas tutvustab tooteid.
Mittetulundusühing Silmalaegas pakub nägemis- ja kuulmispuudega inimestele abivahendeid juba mitmendat aastat.
Oma tooteid müüb Silmalaegas ainult esitlustel, kauplustest neid saada pole. Abivajaja saab siis abivahendit proovida ja käega katsuda. Silmalaegas soovitab pöörata tähelepanu uutele elektroonilistele orienteerumisabivahenditele, lugemisteleritele, valgustusega luupidele, prillidele teleri vaatamiseks, ekraanilugeja mobiiltelefonidele. Veel teadmiseks, et MP3 formaadis laserplaatide kuulamiseks sobivaid CD-mängijaid on nägemispuudega inimestel võimalik osta riikliku dotatsiooniga MTÜ Silmalaegas. Kõike ei jõua siin üles lugedagi. Kes tuleb kohale, leiab endale kindlasti midagi tarvilikku. Enamusele abivahenditest kehtib ka riiklik dotatsioon.
Silmalaeka esindaja Janar Vaik ja Eesti Pimedate Raamatukogu direktor Priit Kasepalu kohtuvad abivajajatega
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järvamaa Pimedate Ühingu projekt 2015