Järvamaa Afaasiaühing

Ühing on moodustatud 28.septembril 2006
Ühingu juhatuse liikmed:
      Rutt Vaarmari - GSM 5804 6144
      Külly Kaarjas - GSM 521 2565
      e-mail: jarvaafaasia(at)hot(dot)ee